Partnerstwo Moje Sielce przedstawia kalendarium na rok 2022! 
Poniżej nazwy wszystkich zajęć, wraz z przewidywanym czasem realizacji i określeniem wieku uczestników:
 
1. Wycieczki rowerowe
(maj-wrzesień) 
Odbiorcy: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy
 
2.Sieleckie pogaduszki
(jesień)
Odbiorcy: młodzież, dorośli, seniorzy
 
3. Warsztaty artystyczne w Królewskiej Formiernii
(lipiec)
Odbiorcy: pierwsze spotkanie dla rodziców z dziećmi od 7 roku życia, drugie dla dorosłych i seniorów
 
4.Warszraty improwizacji
(jesień)
Odbiorcy: młodzież, dorośli, seniorzy
 
5.Warwzaty tworzenia makramy
(maj-październik)
Odbiorcy: młodzież, dorośli,seniorzy
 
6.Twórcze Pisanie
(jesień)
Odbiorcy: młodzież, dorośli, seniorzy
 
7.Pilka nożna na Sielcach
(maj-czerwiec)
Odbiorcy: dzieci, młodzież
 
8.KlejNuty
(maj-czerwiec)
Odbiorcy: opiekunowie z dziećmi z klas 0-3
 
9.Bajki w Parku Sieleckim
(lipiec)
 Odbiorcy: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy
 
10. Duże Dzieci
(październik-listopad)
Odbiorcy: młodzież w przedziale wiekowym 12-16 lat.
 
Wszystkie zajęcia są darmowe!
 
Szczegóły będą pojawiać się tu i na FB