Program „Sąsiedzkie Sielce” (wcześniej: „Sezon na Sielce”) to realizowany przez Partnerstwo Moje Sielce od roku 2012 w cyklu rocznym projekt, mający na celu poszerzenie bezpłatnej oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz animację życia społecznego i integrację społeczności lokalnej poprzez stworzenie przestrzeni do spotkań mieszkańców, w powiązaniu z działaniami w kierunku szeroko pojętej profilaktyki uzależnień oraz zdrowia psychicznego.

Program koordynowany jest przez Stowarzyszenie Integracja, jedną z organizacji pozarządowych tworzących Partnerstwo Moje Sielce, na zlecenie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, od roku 2020 w ramach konkursu „Wzmacnianie społeczności lokalnych w Dzielnicy Mokotów”. 

Pierwsza edycja programu, pod nazwą „Sezon na Sielce” odbyła się w roku 2012 i stanowiła kontynuację działań Partnerstwa, takich jak Akademia Rozwoju Moje Sielce czy organizacja dorocznych Sieleckich Pikników Sieleckich.

W ramach kolejnych edycji mieszkańcy mieli możliwość rozwijania umiejętności i zainteresowań podczas warsztatów, m. in.: plastycznych, śpiewaczych, kaligraficznych, fotograficznych, filmowych, florystycznych, kreatywnego pisania czy improwizacji, skierowanych do dzieci i młodzieży, a także rodzin i seniorów, uczestnictwa w zajęciach sportowych, takich, jak: gimnastyka czy biegi przełajowe, a także w rozmowach z ciekawymi osobami, czytankach biblioterapeutycznych, spotkaniach przy grze w planszówki czy rodzinnych wycieczkach rowerowych. Nieodmiennie wielkim powodzeniem cieszą się letnie plenerowe spektakle Teatru Baza dla najmłodszych – Bajki w Parku Sieleckim. Szczególną rolę w integrowaniu społeczności lokalnej odgrywają wydarzenia takie, jak: Sieleckie Dni Sąsiada, Sielecka Gwiazdka czy Andrzejki Sieleckie, a także spacery, podczas których uczestnicy poznają historię Sielc. 

Podobnie, jak w przypadku innych działań Partnerstwa Moje Sielce mieszkańcy są zarówno odbiorcami, jak i twórcami projektu Sąsiedzkie Sielce, wraz ze skupionymi wokół Partnerstwa placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami.